Wiedza. Doświadczenie. Zaangażowanie

Efektywna pomoc prawna, oparta na zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Pełne zaangażowanie w każdą z prowadzonych spraw.

dowiedz się więcej

Czym się zajmujemy?

1/14

Nieruchomości

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich transakcjach związanych z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. Służymy prawnym wsparciem w zakresie dotyczącym nieruchomości mieszkaniowych, przemysłowych, komercyjnych i biurowych, a także nieruchomości rolnych. Rozumiemy, jak ważne jest kompleksowe podejście do transakcji dotyczących nieruchomości, dlatego naszym doradztwem obejmujemy zarówno aspekty cywilnoprawne, jak i administracyjne czy podatkowe związane z transakcją.

zobacz co robimy

2/14

Spółki, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Szeroko rozumiane prawo spółek handlowych to jedna z naszych wiodących specjalizacji. Cechuje nas nie tylko ekspercka wiedza i znajomość odpowiednich narzędzi prawnych, ale również zrozumienie świata biznesu i realiów różnych branż. Świadczymy usługi związane z zakładaniem spółek osobowych i kapitałowych, ich przekształcaniem lub likwidacją. Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych. Dbamy o bezpieczeństwo biznesu i wspólników.

zobacz co robimy

3/14

Inwestycje budowlane i infrastrukturalne

Od lat wspieramy Klientów zaangażowanych w szeroko rozumiane projekty budowlane i infrastrukturalne. Pracujemy m.in. z inwestorami, deweloperami, projektantami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi podmiotami realizującymi zamówienia publiczne. Przejmujemy realizację formalności, przygotowujemy i analizujemy dokumentację, bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach. Reprezentujemy Klientów także w kontaktach z organami administracji budowlanej.

zobacz co robimy

4/14

Spory sądowe i arbitraż

W prowadzone sprawy angażujemy swą wiedzę i doświadczenie, odważnie i uparcie dążąc do pozytywnego finału sporu. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów na każdym etapie sprawy, służąc informacją o przebiegu procesu i aktualnej sytuacji procesowej. Mamy bogate doświadczenie w sporach sądowych na tle realizacji kontraktów, sporów budowlanych i dotyczących inwestycji, odpowiedzialności odszkodowawczej, obrotu nieruchomościami, spraw korporacyjnych, postępowania z zakresu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek.

zobacz co robimy

5/14

Umowy w obrocie gospodarczym

Zapewniamy naszym Klientom pomoc przy tworzeniu wszelkiego rodzaju umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Służymy wsparciem przy konstruowaniu ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług. Oferujemy doradztwo na etapie negocjacji. Przygotowujemy lub opiniujemy dokumenty oraz jesteśmy obecni w toku realizacji kontraktu i zarządzania nim. Nasz zespół wyróżnia się doświadczeniem w negocjacjach kontraktów o strategicznym znaczeniu, umiejętnością określenia ryzyk oraz zrozumieniem realiów kontraktowych wielu branż – w tym m.in. nieruchomościowej, budowlanej, handlowej, usługowej czy IT.

zobacz co robimy

6/14

Własność intelektualna i przemysłowa

Troska o prawa własności intelektualnej i przemysłowej bezpośrednio wpływa na ochronę marki, renomy i unikatowego know-how firmy. To bezcenne i kluczowe elementy, na które przedsiębiorstwo nierzadko pracuje latami. Korzystając ze wsparcia doświadczonej kancelarii, można zapewnić im skuteczną ochronę. Dlatego też naszym Klientom pomagamy skutecznie chronić prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know – how, a także w pełni je wykorzystywać. Zapewniamy również doradztwo w obszarze znaków towarowych oraz wspieramy w zagadnieniach mających związek z rozwojem nowych technologii.

zobacz co robimy

7/14

Obsługa e-commerce

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną funkcjonującym już sklepom online, jak również przedsiębiorcom, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie tego typu działalności Przygotowujemy całość niezbędnej dokumentacji, w tym przede wszystkim regulamin sklepu internetowego, politykę prywatności, formularze reklamacyjne oraz wzory oświadczeń o odstąpieniu od umowy. Doradzamy w zakresie najważniejszych rozwiązań mających wpływ na funkcjonowanie sklepu internetowego, w tym m.in. form płatności, baz danych, czy programów lojalnościowych.

zobacz co robimy

8/14

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Naszym Klientom pomagamy m.in. w kwestiach prawnych związanych ze strategią i strukturą zatrudnienia, w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji pracowniczej oraz we wszelkich sprawach związanych z indywidualnymi umowami z pracownikami. Wspieramy w negocjacjach ze związkami zawodowymi i reprezentujemy w zbiorowych sporach pracowniczych, a także w pracowniczych sporach sądowych oraz kontrolach i sporach z ZUS. Prowadzimy postępowania w kwestiach dotyczących m.in. podlegania ubezpieczeniom społecznym, odwołań od decyzji organów rentowych czy odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

zobacz co robimy

9/14

Restrukturyzacja i upadłość

Eksperci naszej kancelarii wspierają przedsiębiorców, którzy chcą uchronić się przed spadkiem rentowności oraz upadłością. Udzielają także profesjonalnej pomocy wierzycielom i inwestorom. Doradzamy, jak maksymalizować efekty procesów restrukturyzacyjnych lub ograniczyć straty spowodowane koniecznością ogłoszenia upadłości. Doradzamy przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli zaangażowanych w procedurę upadłości lub restrukturyzacji dłużnika oraz wspieramy ich w dochodzeniu wierzytelności. Pomagamy inwestorom zainteresowanym udzieleniem finansowania przedsiębiorcom w kryzysie lub przejęciem upadłych przedsiębiorstw i przez to umożliwieniem kontynuowania ich działalności.

zobacz co robimy

10/14

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne, w tym publiczne prawo gospodarcze, oddziałuje na wiele aspektów życia – zarówno prywatnego, jak i biznesowego. Nasza kancelaria zapewnia wsparcie przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym we wszelkiego rodzaju sprawach ze stosunków administracyjno-prawnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej. Sporządzamy wnioski, odwołania, zażalenia, skargi w sprawach prowadzonych przez organy administracyjne.

zobacz co robimy

11/14

Prawo podatkowe

Określone decyzje biznesowe mają swoje konsekwencje podatkowe. Wsparcie, które oferujemy naszym Klientom, jest zindywidualizowane – uwzględnia nie tylko aktualne przepisy prawa, ale również aspekty biznesowe i specyfikę prowadzonej działalności. W przypadku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego reprezentujemy naszych Klientów wobec organów administracji skarbowej, a także w toku postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

zobacz co robimy

12/14

Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Prowadzimy m.in. sprawy na tle przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, sprawy o przestępstwa finansowe, kredytowe i ubezpieczeniowe, działanie na szkodę spółek, przestępstwa związane z korupcją gospodarczą, sprawy karne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń podatkowych i celnych. Eksperci naszej kancelarii występują jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych w sprawach gospodarczych oraz karno-skarbowych przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym, przed sądami wszystkich instancji.

zobacz co robimy

13/14

Sprawy frankowe i polisolokaty

„Sprawy frankowe” to obecnie najczęściej występujące sprawy przeciwko bankom, o bardzo istotnym wymiarze ekonomicznym dla Klientów. Złożoność tych spraw oraz twarda postawa banków kwestionujących słuszne racje kredytobiorców skutkują koniecznością podjęcia walki na drodze sądowej. Nasza kancelaria kompleksowo reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Świadczona pomoc obejmuje zastępstwo zarówno na etapie przedsądowego dochodzenia roszczeń, jak i reprezentację procesową przed właściwym sądem.

zobacz co robimy

14/14

Obsługa deweloperów (i nabywców lokali)

Nasi specjaliści od lat doradzają podmiotom prowadzącym inwestycje budowlane – zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne. Dzięki praktycznym doświadczeniom, znajomości biznesu deweloperskiego i stale rozwijanej wiedzy merytorycznej, możemy zapewnić w pełni kompleksowe wsparcie – w formie stałej bądź doraźnej pomocy prawnej. Deweloperom doradzamy na każdym etapie – od wstępnych analiz i weryfikacji inwestycji, poprzez nabycie gruntu i podpisanie umowy z wykonawcami robót, aż po zawieranie umów deweloperskich i przeniesienia własności na rzecz nabywców lokali.

zobacz co robimy

Kancelaria SNiW

Jesteśmy zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Wyróżnia nas ekspercka wiedza, praktyczna znajomość realiów biznesowych oraz nieszablonowe podejście do zagadnień prawnych. Od lat z sukcesami zapewniamy prawne wsparcie Klientom w prowadzonej przez nich działalności oraz realizowanych przedsięwzięciach biznesowych.

poznaj nas

Współpraca z ABL

Jesteśmy członkiem Alliance of Business Lawyers – prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego wiodące kancelarie prawne z wielu krajów, świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców. Dzięki temu naszym Klientom możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi przedsięwzięć gospodarczych i transakcji o charakterze transgranicznym, a także wspierać ich, przy udziale naszych zagranicznych partnerów, w działalności prowadzonej zagranicą.

dowiedz sie więcej

Aktualności

SN&W

Konferencja ABL na Malcie

25 maja 2024
Konferencja ABL na Malcie

SN&W

Bieg Firmowy !

23 maja 2024
Bieg Firmowy !
wszystkie

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie