Inwestycje budowlane i infrastrukturalne

Ekspercka wiedza i praktyczny know-how,
którym można zaufać

Od lat wspieramy Klientów zaangażowanych w szeroko rozumiane projekty budowlane i infrastrukturalne. Pracujemy m.in. z inwestorami, deweloperami, projektantami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi podmiotami realizującymi zamówienia publiczne. Dzięki temu dokładnie znamy problematykę prawa budowlanego z wielu różnych perspektyw, a tym samym – możemy zaproponować sprawdzone rozwiązania.

Pomagamy naszym Klientom w odpowiednim zabezpieczeniu ich interesów na każdym etapie inwestycji. Wspieramy w porozumieniu się z innymi uczestnikami przedsięwzięcia, a w razie potrzeby  – profesjonalnie reprezentujemy w wynikłych sporach. Przejmujemy realizację formalności, przygotowujemy i analizujemy dokumentację, bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach. Reprezentujemy Klientów także w kontaktach z organami administracji budowlanej.

Znamy zarówno specyficzne realia placu budowy, jak również rozumiemy zasady biznesowe rządzące branżą budowlaną. Dzięki temu oferujemy efektywne, praktyczne wsparcie.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Negocjujemy, przygotowujemy i opiniujemy konieczne umowy, w tym m.in. o roboty budowlane (kubaturowe i liniowe), o generalne wykonawstwo (także w oparciu o FIDIC oraz w formule „pod klucz”), o nadzór inwestorski, o prace projektowe oraz umowy podwykonawcze.
  • Wspieramy Klientów w uzyskaniu pozwoleń organów administracyjnych, w tym m.in. pozwolenia na budowę, decyzji w zakresie ustalenia warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie i innych.
  • Pomagamy Klientom funkcjonującym w reżimie Prawa Zamówień Publicznych – doradzamy przy tworzeniu ofert, weryfikujemy dokumentację przetargową oraz reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.
  • Zapewniamy wsparcie prawne w toku realizowanej inwestycji, na każdym jej etapie, doradzając prawnie w zakresie bieżących problemów występujących w procesie inwestycyjnym, asystując przy analizie roszczeń związanych z realizacją inwestycji, wspierając przy wykonywaniu uprawnień naszych Klientów jako stron procesu inwestycyjnego.
  • Kompleksowo prowadzimy spory, w tym również na drodze sądowej, m.in. na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych, opóźnień itp.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie