Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kompletne doradztwo w zakresie
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

Kwestie dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w istotny sposób wpływają na działalność każdego pracodawcy. Właściwe zorganizowanie spraw przedsiębiorstwa w tym aspekcie oraz sprawne rozwiązanie powstających problemów jest kluczowym elementem utrzymania i rozwoju firmy opartej na pracy ludzkiej.

Naszym Klientom pomagamy m.in. w kwestiach prawnych związanych ze strategią i strukturą zatrudnienia, w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji pracowniczej oraz we wszelkich sprawach związanych z indywidualnymi umowami z pracownikami. Wspieramy w negocjacjach ze związkami zawodowymi i reprezentujemy w zbiorowych sporach pracowniczych. Doradzamy w kwestiach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce – zapewniamy reprezentację m.in. w postępowaniach o udzielenie i przedłużenie pozwolenia na pracę. Pomagamy także w sprawach związanych z legalnością pobytu na terenie kraju.

Klientów reprezentujemy również w pracowniczych sporach sądowych oraz kontrolach i w sporach z ZUS. Prowadzimy postępowania w kwestiach dotyczących m.in. podlegania ubezpieczeniom społecznym, odwołań od decyzji organów rentowych, odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także ustalania oraz uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Doświadczenie nauczyło nas, że wsparcie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwykle musi być szybkie i efektywne. Dlatego pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów także w sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej reakcji.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Przygotowujemy dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników, w tym m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, czy umowy o zakazie konkurencji.
  • Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy.
  • Przeprowadzamy audyty dokumentacji pracowniczej,
  • Oferujemy pomoc przy zakończeniu stosunku pracy (zwolnienia indywidualne, zwolnienia grupowe/monitorowane).
  • Zapewniamy reprezentację we wszystkich sporach na tle prawa pracy, w tym m.in. związane z nawiązaniem, ustaleniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, sprawy o mobbing i dyskryminację i sprawy związane z zakazem konkurencji.
  • Bierzemy udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi i zapewniamy pomoc w zbiorowych sporach pracowniczych,
  • Prowadzimy obsługę prawną  procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez ZUS.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie