Obsługa deweloperów (i nabywców lokali)

Doskonała znajomość specyfiki branży nieruchomościowej -
– gwarancja skutecznej pomocy

Obsługa prawna deweloperów wymaga indywidualnego podejścia do każdej inwestycji. Nasi specjaliści od lat doradzają podmiotom prowadzącym inwestycje budowlane – zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne. Dzięki praktycznym doświadczeniom, znajomości biznesu deweloperskiego  i stale rozwijanej wiedzy merytorycznej, możemy zapewnić w pełni kompleksowe wsparcie – w formie stałej bądź doraźnej pomocy prawnej.

Deweloperom doradzamy na każdym etapie – od wstępnych analiz i weryfikacji inwestycji, poprzez nabycie gruntu i podpisanie umowy z wykonawcami robót, aż po zawieranie umów deweloperskich i przeniesienia własności na rzecz nabywców lokali. Przez cały okres współpracy dbamy także o minimalizację potencjalnych ryzyk, jakie  nierozerwalnie wiążą się z wielomilionowymi przedsięwzięciami.

Udzielamy pomocy nabywcom lokali w inwestycjach deweloperskich. Przygotowujemy, opiniujemy lub analizujemy niezbędne umowy oraz reprezentujemy nabywców w sporach związanych m.in. z opóźnieniem w wydaniu lokalu, a także rękojmią lub gwarancją.

Rozumiemy branżę budowlaną – pomagamy Klientom reprezentując ten sektor od wielu lat. Jeśli sprawa tego wymaga, sięgamy po nieszablonowe rozwiązania. Bierzemy pełną odpowiedzialność za proponowane działania, a nasi Klienci – zarówno deweloperzy, jak i nabywcy lokali – dzięki profesjonalnemu wsparciu mogą czuć się znacznie bezpieczniej.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Sporządzamy i opiniujemy prospekty informacyjne, umowy deweloperskie, umowy rezerwacyjne lub przedwstępne, a także umowy najmu i inne umowy zawierane w toku procesu inwestycyjnego.
  • Reprezentujemy nabywców lokali w inwestycjach deweloperskich w sprawach dotyczących umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacyjnych.
  • Wspieramy nabywców lokali w inwestycjach deweloperskich przy dochodzeniu roszczeń i uprawnień w związku z rękojmią i/lub gwarancją za wady lokalu, a także roszczeń związanych z opóźnieniami w wydaniu lokalu.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie