Spory sądowe i arbitraż

Kompleksowe wsparcie nawet
w najtrudniejszych sporach

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Współpracę rozpoczynamy od szczegółowej, profesjonalnej analizy sprawy oraz rzetelnej, szczerej jej oceny. Wspólnie z Klientem wybieramy rozsądny i realny do osiągnięcia cel. Następnie, w oparciu o wyznaczony cel, opracowujemy strategię procesową, dzięki której możliwe będzie jak najpełniejsze jego osiągnięcie. O ile osiągnięcie zamierzonego celu w drodze porozumienia pozasądowego nie jest możliwe, przystępujemy do realizacji strategii na drodze procesowej, przy czym dynamicznie reagujemy na zmieniające się sytuacje i wykazujemy się niezbędną inicjatywą procesową, aby przez dobór środków procesowych oraz sposób ich przeprowadzenia przekonać sąd do racji naszego Klienta. W prowadzone sprawy angażujemy swą wiedzę i doświadczenie, odważnie i uparcie dążąc do pozytywnego finału sporu. Pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów na każdym etapie sprawy, służąc informacją o przebiegu procesu i aktualnej sytuacji procesowej.

Prowadzimy spory cywilne oraz spory gospodarcze. Mamy bogate doświadczenie w sporach sądowych na tle realizacji kontraktów, sporów budowlanych i dotyczących inwestycji, odpowiedzialności odszkodowawczej, obrotu nieruchomościami, spraw korporacyjnych, postępowania z zakresu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz szeregu innych.

Zastępujemy osoby prywatne w sporach cywilnoprawnych dotyczących zawarcia i wykonania umów, w sprawach odszkodowawczych, w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, a także przy dochodzeniu roszczeń oraz ochronie przed niesłusznymi roszczeniami.

Kredytobiorcom i klientom instytucji finansowych lub ubezpieczeniowych świadczymy usługi zastępstwa prawnego w procesach przeciwko bankom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym dotyczących spraw kredytowych oraz nabytych produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

Doświadczenia Klientów, którzy powierzyli nam swoje problemy, wskazują, że nie ma spraw beznadziejnych i nawet w najbardziej skomplikowanym sporze sądowym warto bronić swoich racji i walczyć o osiągnięcie zamierzonego celu.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Reprezentujemy Klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym i w arbitrażu.
  • Zapewniamy wsparcie w negocjacjach oraz na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu mediacyjnym i polubownym.
  • Opracowujemy strategię procesową dostosowaną do stanu faktycznego, przy uwzględnieniu efektywności podejmowanych działań oraz związanych z procesem kosztów.
  • Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem, na bieżąco udzielając niezbędnych informacji.
  • Stale monitorujemy orzecznictwo, aby móc zaproponować najbardziej aktualne rozwiązania prawne.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie