Prawo podatkowe

Świadome i efektywne
zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

Określone decyzje biznesowe mają swoje konsekwencje podatkowe. Podatki determinują częstokroć opłacalność podejmowanych działań i rzutują na ich ekonomiczne efekty. Dlatego doradzając prawnie w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, proponując określone rozwiązania w kontraktach lub sytuacjach spornych, zawsze staramy się uwzględniać perspektywę podatkową i zwracać Klienta na podatkowe aspekty dokonywanych czynności.

Mając na uwadze gąszcz przepisów podatkowych oraz ich wyjątkowo skomplikowany charakter, uwzględniając dynamikę zmian prawa i orzecznictwa podatkowego, świadcząc obsługę prawną na rzecz Klientów, wspieramy się specjalistyczną wiedzą wysokiej klasy profesjonalistów – doradców podatkowych, w zakresie ich wiedzy eksperckiej dotyczącej poszczególnych podatków (VAT, PIT, CIT, PCC, akcyza, podatek od nieruchomości itp.).

Dokładamy starań, aby oferowane naszym Klientom rozwiązania prawne we wszystkich aspektach działalności były bezpieczne i przejrzyste z punktu widzenia opodatkowania, a także aby Klienci świadomi byli konsekwencji podatkowych tych działań.

Wsparcie, które oferujemy naszym Klientom, jest zindywidualizowane – uwzględnia nie tylko aktualne przepisy prawa, ale również aspekty biznesowe i specyfikę prowadzonej działalności.

W przypadku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego reprezentujemy naszych Klientów wobec organów administracji skarbowej, a także w toku postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Zapewniamy podatkowe doradztwo transakcyjne obejmujące: badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz podatkowych skutków przedsięwzięcia.
  • Oferujemy doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów osobistych (inwestorów, przedsiębiorców, menedżerów i pracowników).
  • Analizujemy i opiniujemy podatkowe aspekty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Klientów.
  • Reprezentujemy Klientów w kontrolach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach podatkowych z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości i innych podatków i danin publicznoprawnych.
  • Oferujemy doradztwo w zakresie opodatkowania nieruchomości.
  • Reprezentujemy Klientów w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym podatków i zobowiązań publiczno-prawnych.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie