Sprawy frankowe i polisolokaty

Profesjonalna reprezentacja w sprawach przeciwko bankom
i instytucjom ubezpieczeniowym

„Sprawy frankowe” to obecnie najczęściej występujące sprawy przeciwko bankom, o bardzo istotnym wymiarze ekonomicznym dla Klientów. Złożoność tych spraw oraz twarda postawa banków kwestionujących słuszne racje kredytobiorców skutkują koniecznością podjęcia walki na drodze sądowej. Często jest to walka długotrwała i wymagająca podjęcia merytorycznej polemiki z argumentami banków, co jest niemożliwe bez wsparcia profesjonalistów oraz fachowej wiedzy z zakresu prawa i finansów. Warto zatem zaufać wiedzy profesjonalistów i powierzyć prowadzenie tych spraw ekspertom.

Nasza kancelaria kompleksowo reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Świadczona pomoc obejmuje zastępstwo zarówno na etapie przedsądowego dochodzenia roszczeń, jak i reprezentację procesową przed właściwym sądem. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie i w pełni angażujemy się w jej prowadzenie. Strategię postępowania dostosowujemy do sytuacji i celów naszego Klienta. Zapewniamy pomoc prawną także w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o ugodowym zakończeniu sprawy z bankiem, dbając, aby zawarta ugoda w możliwie maksymalny sposób odpowiadała interesom reprezentowanego przez nas kredytobiorcy.

Wspieramy Klientów także w innych sporach przeciwko instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym – w szczególności w postępowaniach związanych z lokowaniem środków w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego (w tym w certyfikaty inwestycyjne i obligacje), a także roszczeń na tle umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty).

Wyróżnia nas dogłębne zrozumienie specyfiki spraw frankowych oraz spraw przeciwko instytucjom finansowym ubezpieczeniowym. Aktualne orzecznictwo, praktyka i doświadczenia naszych Klientów wskazują, że w tego typu postępowaniach można zwyciężyć, a tym samym – odzyskać finansowe poczucie bezpieczeństwa.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Reprezentujemy Klientów  w sporach z bankami – na tle m.in. umów kredytu powiązanych z kursem franka szwajcarskiego (denominowanych lub indeksowanych), innych klauzul abuzywnych oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).
  • Prowadzimy sprawy przeciwko instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym – w szczególności na tle tzw. polisolokat, a także obligacji i certyfikatów inwestycyjnych.
  • Prowadzimy spory z towarzystwami ubezpieczeń związanych z dochodzeniem roszczeń o zapłatę odszkodowania.
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowawczych przeciwko instytucjom finansowym w związku ze szkodami poniesionymi wskutek nabycia różnego rodzaju instrumentów finansowych, papierów wartościowych itp. (akcji, obligacji, certyfikatów, jednostek uczestnictwa, produktów finansowych różnego rodzaju).

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie