Umowy w obrocie gospodarczym

Większe bezpieczeństwo każdej transakcji biznesowej -
– dzięki profesjonalnej umowie

Rzymska zasada głosi: Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Niestety w relacjach gospodarczych coraz rzadziej można polegać wyłącznie na ustnej umowie z kontrahentem. Dlatego umowy spisane przez strony to jedne z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym. Dzięki dobrze przygotowanemu kontraktowi możliwe jest uniknięcie wielu nieporozumień oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów stron, a w efekcie doprowadzenie do zgodnego z ich zamiarem wykonania przyjętych na siebie zobowiązań. Powyższe jest niezależne od tego, że umowy pisane są „na czas wojny”, a nie „na czas pokoju” i najczęściej zagląda się do nich dopiero wówczas, gdy powstaje między kontrahentami spór. Aby spór ten pomyślnie rozwiązać lub aby efektywnie móc dochodzić roszczeń z umowy na drodze sądowej, niezbędne jest właśnie posiadanie profesjonalnie przygotowanej umowy. Każda firma, bez względu na branżę czy wielkość, powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie.

Zapewniamy naszym Klientom pomoc przy tworzeniu wszelkiego rodzaju umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Służymy wsparciem przy konstruowaniu ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług. Oferujemy doradztwo na etapie negocjacji. Przygotowujemy lub opiniujemy dokumenty oraz jesteśmy obecni w toku realizacji kontraktu i zarządzania nim.

Nasz zespół wyróżnia się doświadczeniem w negocjacjach kontraktów o strategicznym znaczeniu, umiejętnością określenia ryzyka oraz zrozumieniem realiów kontraktowych wielu branż – w tym m.in. nieruchomościowej, budowlanej, handlowej, usługowej czy IT. Nasi Klienci mogą liczyć na stałe wsparcie specjalistów, w tym również w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiej interwencji.

Naszym celem jest tworzenie umów w taki sposób, aby były przejrzyste, zrozumiałe, oddawały intencje stron i pozwalały na realizację zamierzonych celów biznesowych, a także zapewniały Klientom niezbędne bezpieczeństwo w różnych, mogących wyniknąć w czasie realizacji kontraktu sytuacjach.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym.
  • Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie kontraktu, przy pomocy najbardziej optymalnych instytucji prawnych.
  • Przygotowujemy i wdrażamy ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług.
  • Doradzamy Klientom w toku wykonywania umów.
  • Wspieramy w dochodzeniu roszczeń powstałych w trakcie realizacji kontraktu.
  • Zapewniamy doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z realizacją kontraktu.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie