Własność intelektualna i przemysłowa

Niematerialne zasoby firmy
wymagają odpowiedniej ochrony

Znaki towarowe, prawa autorskie, własność intelektualna, własność przemysłowa, wynalazki i licencje – to elementy, które w XXI wieku  na stałe wpisały się w prowadzenie biznesu. Naszym Klientom pomagamy skutecznie je chronić oraz w pełni je wykorzystywać.

Zapewniamy doradztwo w obszarze praw z patentów i znaków towarowych oraz wspieramy w zagadnieniach mających związek z rozwojem nowych technologii. Pracujemy zarówno z firmami o dużym doświadczeniu, które na rynku funkcjonują od lat, jak również z początkującymi przedsiębiorcami (start-up’ami). Towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Tworzymy strategie ochrony, przygotowujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy w sytuacjach spornych.

Troska o prawa własności intelektualnej i przemysłowej bezpośrednio wpływa na ochronę marki, renomy i unikatowego know-how firmy. To bezcenne i kluczowe elementy, na które przedsiębiorstwo nierzadko pracuje latami.  Korzystając ze wsparcia doświadczonej kancelarii, można zapewnić im skuteczną ochronę.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Opracowujemy strategię ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej – od powstania przedmiotu ochrony, poprzez jego wdrożenie, aż po ewentualne zmiany.
  • Przygotowujemy umowy praw własności intelektualnej, w tym m.in. dotyczące obrotu majątkowymi prawami autorskimi (umowy licencji, najmu dzierżawy) oraz umowy wdrożeniowe.
  • Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie ochrony unikalnego know-how.
  • Prowadzimy szeroko rozumiane sprawy reprywatyzacyjne.
  • Zapewniamy wsparcie w obszarze prawa własności przemysłowej i znaków towarowych – w imieniu naszych Klientów prowadzimy całą procedurę zgłoszeniową oraz reprezentujemy w postępowaniach ze sprzeciwów.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spornych na tle naruszania praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji przed Urzędem Patentowym oraz przed sądami.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie