Prawo administracyjne

Prawna reprezentacja
wobec organów administracyjnych

Prowadząc firmę, realizując inwestycje, zawierając transakcje, obracając nieruchomościami, a także załatwiając szereg innych bieżących spraw związanych z wykonywaną działalnością, nie sposób uniknąć kontaktu z organami administracyjnymi oraz urzędami, których decyzje, rozstrzygnięcia, zgody lub zezwolenia warunkują możliwość legalnego realizowania zamierzonych celów. Prawo administracyjne, w tym publiczne prawo gospodarcze, oddziałuje na wiele aspektów życia – zarówno prywatnego, jak i biznesowego. Nasza kancelaria zapewnia wsparcie przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym we wszelkiego rodzaju sprawach ze stosunków administracyjno-prawnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej. Sporządzamy wnioski, odwołania, zażalenia, skargi w sprawach prowadzonych przez organy administracyjne. Wspieramy Klientów m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz we wszelkich zagadnieniach administracyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Występujemy przed organami wyższego stopnia, w tym reprezentujemy Klientów na rozprawach przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a także świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Reprezentujemy Klientów w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Pomagamy prowadzącym działalność rolniczą w sprawach dotyczących dopłat unijnych.

W sprawach administracyjnych niezbędna jest skrupulatność oraz doskonała znajomość przepisów wielu pokrewnych gałęzi prawa. Gwarantujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę, dzięki której mogą mieć pewność, że ich sprawy są prawidłowo prowadzone, a wszelkie niezbędne formalności – dopełnione w terminie.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Prowadzimy sprawy w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego – dotyczące m.in. warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, a także dotyczących samowoli budowlanej i wywłaszczenia nieruchomości.
  • Reprezentujemy Klientów przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dopłat dla rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, w tym w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW.
  • Wspieramy w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. w przedmiocie zezwoleń, koncesji, ochrony konkurencji, a także ochrony danych osobowych.
  • Udzielamy wsparcia w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  • Reprezentujemy Klientów w toku kontroli prowadzonej przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie ich właściwości oraz w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
  • Wspieramy w zakresie odpowiedzialności organów administracyjnych za niezgodne z prawem działanie.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie