Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Profesjonalne wsparcie
w sprawach karnych w biznesie

Sprawy karne gospodarcze to specyficzne, trudne postępowania, w których stawka jest zwykle bardzo wysoka. Wymagają obszernej, kompleksowej wiedzy zarówno w zakresie prawa karnego (karno-skarbowego), jak również innych dziedzin prawa (np. prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa upadłościowego), a także – co nie mniej ważne – wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad obrotu gospodarczego.

Prowadzimy m.in. sprawy na tle przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, sprawy o przestępstwa finansowe, kredytowe i ubezpieczeniowe, działanie na szkodę spółek, przestępstwa związane z korupcją gospodarczą, sprawy karne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń podatkowych i celnych.

Eksperci naszej kancelarii występują jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych w sprawach gospodarczych oraz karno-skarbowych przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym, przed sądami wszystkich instancji. Dbamy, aby postępowanie na każdym etapie prowadzone było w sposób zgodny z obowiązującą procedurą, przy poszanowaniu praw stron tego postępowania oraz bez nadużywania kompetencji i uprawnień przez organy ścigania. Jako obrońcy działamy aktywnie, wykazując się inicjatywą dowodową, odważnie i profesjonalnie broniąc interesu Klienta aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

W sprawach karnych gospodarczych reprezentujemy także pokrzywdzonych, zapewniając realizację ich praw w procesie karnym, dążąc do naprawienia wyrządzonej im szkody oraz starając się na każdym etapie sprawy umożliwić zrealizowanie zamierzonych przez pokrzywdzonych celów postępowania.

Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, a także we wszystkich sprawach związanych ze stosowanymi w postępowaniu karnym środkami dotyczącymi interesów przedsiębiorstwa.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obronę w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych.
  • Zapewniamy obronę osobom podejrzanym i oskarżonym, w tym także kadrze menedżerskiej przedsiębiorstw, w sprawach gospodarczych i karno-skarbowych.
  • Reprezentujemy pokrzywdzonych (firmy, akcjonariuszy, inwestorów, wierzycieli itp.) w postępowaniu karnym na każdym etapie, dbając o ich interesy oraz realizując roszczenia o naprawienie szkody.
  • Zapewniamy doradztwo w zakresie wdrażania procedur mających zapobiegać przestępstwom w przedsiębiorstwie oraz nadużyciom finansowym i gospodarczym.
  • Kompleksowo prowadzimy sprawy na tle odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie