Restrukturyzacja i upadłość

Bezpieczne rozwiązania dla dłużników,
wierzycieli oraz inwestorów

Procedury upadłościowe i restrukturyzacyjne są niezwykle złożone. Bez profesjonalnej pomocy prawnej trudno odnaleźć się w nich nie tylko dłużnikom, ale także wierzycielom. Świadome i przemyślane korzystanie z odpowiednich instytucji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego może natomiast przynieść wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom znajdującym się w stanie niewypłacalności albo zagrożonym niewypłacalnością, ale także wierzycielom, którzy mogą zwiększyć swoje szanse na odzyskanie przysługujących im należności lub zminimalizować straty spowodowane niewypłacalnością kontrahenta.

Eksperci naszej kancelarii wspierają przedsiębiorców, którzy chcą uchronić się przed spadkiem rentowności oraz upadłością. Udzielają także profesjonalnej pomocy wierzycielom i inwestorom.

Współpracę z przedsiębiorstwami w kryzysie finansowym rozpoczynamy od analizy sytuacji oraz opracowania kompleksowego planu działania. Doradzamy, jak maksymalizować efekty procesów restrukturyzacyjnych lub ograniczyć straty spowodowane koniecznością ogłoszenia upadłości. Udzielamy wsparcia również członkom zarządów spółek, którym grozi odpowiedzialność osobista. Doradzamy przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli zaangażowanych w procedurę upadłości lub restrukturyzacji dłużnika oraz wspieramy ich w dochodzeniu wierzytelności. Pomagamy inwestorom zainteresowanym udzieleniem finansowania przedsiębiorcom w kryzysie lub przejęciem upadłych przedsiębiorstw i przez to umożliwieniem kontynuowania ich działalności.

Usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego świadczymy przy współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi i doradcami podatkowymi, a także ekspertami z zakresu ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami.

Co robimy w ramach tej specjalizacji?

  • Pomagamy w doborze  optymalnych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Doradzamy przy przygotowaniu strategii restrukturyzacji oraz planu restrukturyzacji i propozycji układowych oraz zapewniamy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami.
  • Reprezentujemy dłużników w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno wobec sądu jak i relacjach z syndykami, zarządcami, nadzorcami, doradcami restrukturyzacyjnymi.
  • Doradzamy w zakresie ochrony członków zarządów spółek przed odpowiedzialnością osobistą oraz prowadzimy sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk przez członków zarządu,
  • Doradzamy przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli na wypadek niewypłacalności kontrahenta oraz przy dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.
  • Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, we wszystkich czynnościach przed sądem oraz wobec syndyków, zarządców, nadzorców, doradców restrukturyzacyjnych.
  • Wspieramy inwestorów zainteresowanych udzieleniem finansowania przedsiębiorcom w restrukturyzacji.
  • Doradzamy przy nabywaniu składników majątkowych od firm znajdujących się w upadłości lub restrukturyzacji, a także składników majątkowych w ramach egzekucji sądowej (od komorników i dłużników).
  • Świadczymy obsługę prawną syndykom i doradcom restrukturyzacyjnym na potrzeby prowadzonych przez nich restrukturyzacji i upadłości.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie