Alerty prawne

20 maja 2023

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – dodatkowe wyłączenia w przepisach ograniczających obrót.

W dniu 22.05.2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. W ustawie tej znalazły się również przepisy zmieniające ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: „UKUR”), zgodnie z którymi:

– przepisy UKUR dotyczące wymogu nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych zdefiniowanych w tej ustawie nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnych przez fundację rodziną od jej fundatora, a także beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, od fundacji rodzinnej,

– przepisy UKUR dotyczące wymogu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia nieruchomości przez nabywcę oraz zakaz zbywania i oddawania w posiadanie nieruchomości rolnych w tym czasie nie dotyczą zbywania lub oddawania w posiadanie nieruchomości rolnych przez beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, jeżeli zbywcą jest fundacja rodzinna.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie