Alerty prawne

18 grudnia 2023

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

Aktualizacja e-doręczenia:

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 roku Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z którą zmienił się termin wejścia w życie obowiązku posiadania adresu dla doręczeń elektronicznych.

Termin 30 grudnia 2023 r. nie jest już aktualny. Zgodnie z nowymi przepisami ten termin nie może zostać określony wcześniej niż 30 marca 2024 r. i później niż 1 stycznia 2025 r. Dokona tego w odrębnym obwieszczeniu Minister Cyfryzacji.

* * *

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadzono nowy, obowiązkowy systemem do komunikacji i wymiany oficjalnej korespondencji pomiędzy m.in. podmiotami administracji publicznej, a przedsiębiorcami oraz przedstawicielami zawodów zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi), tzw. e-doręczenia.

Co istotne, tzw. e-doręczenia mają stanowić jedyny środek komunikacji i wymiany oficjalnej korespondencji pomiędzy podmiotami administracji publicznej, a przedsiębiorcami oraz przedstawicielami zawodów zaufania publicznego, zastępując tym samym funkcjonujące obecnie doręczenia poprzez korespondencję tradycyjną oraz ePUAP.

Zgodnie z intencją ustawodawcy wymiana korespondencji ma się odbywać w formule online, przy wykorzystaniu elektronicznego adresu do doręczeń przypisanego indywidualnie do każdego przedsiębiorcy lub przedstawiciela zawodu zaufania publicznego. Otrzymanie elektronicznej wiadomości powodowałoby tożsamy skutek co doręczenie pocztowej przesyłki rejestrowanej.

Zgodnie z ostatnim komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 roku obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych zacznie obowiązywać z dniem 30 grudnia 2023 roku:

  1. Dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi),
  2. Dla Spółek wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego począwszy od 30 grudnia 2023 roku,
  3. Dla organów administracji publicznej i jednostek obsługujące te organy, ZUS, KRUS, NFZ, jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2024 roku powyższy obowiązek będzie dotyczył również przedsiębiorców składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej po dniu 31 grudnia 2023 roku.

Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń oraz komunikacji za jego pośrednictwem z administracją publiczną obowiązywać będzie dodatkowo dla podmiotów wpisanych do KRS do dnia 30 grudnia 2023 roku: od dnia 30 marca 2024 roku oraz dla podmiotów wpisanych do CEIDG: od dnia 1 października 2026 roku.

Sygnalizujemy jednak, iż w środę 6 grudnia 2023 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk nr 92), zgodnie z którym termin wejścia w życie obowiązku posiadania adresu dla doręczeń elektronicznych nie może być określony wcześniej niż 30 marca 2024 r. i później niż 1 stycznia 2025 r., co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem obowiązek posiadania przez przedsiębiorców, administrację publiczną, oraz zawody zaufania publicznego, zostanie przesunięty nawet do 1 stycznia 2025 roku.

 

 

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Z dniem 15.11.2023 zaszły ważne zmiany w prawie spadkowym.

16 listopada 2023
Z dniem 15.11.2023 zaszły ważne zmiany w prawie spadkowym.
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie