Alerty prawne

25 lipca 2022

Dyrektywa „work-life balance”, czyli zwiększenie uprawnień opiekunów.

Polski ustawodawca do 2 sierpnia 2022 roku ma czas na wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/ (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, s. 79), zwanej dyrektywą „work-life balance”. Zgodnie z dyrektywą, każdy pracownik powinien mieć prawo do urlopu opiekuńczego wynoszącego pięć dni roboczych w roku, co ma umożliwić mężczyznom i kobietom pełniącym obowiązki opiekuńcze większe możliwości pozostania na rynku pracy.

Okres urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik nie zachowa za czas przebywania na urlopie opiekuńczym wynagrodzenia, zatem z finansowego punktu widzenia nie będzie stanowić dla pracodawcy dodatkowego obciążenia.

Prawo do urlopu opiekuńczego będzie uprawnieniem pracowniczym, dlatego skorzystać z takiego rodzaju urlopu będzie mógł tylko pracownik, czyli osoba pozostająca w stosunku pracy. Prawa takiego nie będą mieć osoby wykonujące pracę w zatrudnieniu niepracowniczym, np. na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracownik przebywając na urlopie opiekuńczym będzie korzystał ze szczególnej ochrony swojego stosunku pracy, takiej jak pracownik przebywający na urlopach związanych z rodzicielstwem.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie