Nasze sprawy

8 marca 2022

W marcu 2022 roku Kancelaria obsłużyła prawnie transakcję nabycia zabytkowego zespołu pałacowego.

Kancelaria we współpracy z architektami przeprowadziła kompleksowy audyt nieruchomości, w trakcie którego zidentyfikowano szereg ryzyk związanych ze stanem faktycznym oraz prawnym budynków, składających się na zespół zabytkowy pałacu. W kolejnym kroku opracowano procedury wyeliminowania zagrożeń (w okresie pomiędzy umową przedwstępną, a przyrzeczoną, a także po umowie przyrzeczonej).  W toku sprawy pojawiło się zagadnienie nowej regulacji dotyczącej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „ulgi na pałacyk” – art. 26hb ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku określone wydatki poniesione w 2022 r.

Dodatkową, istotną komplikacją w sprawie stanowił fakt związania zbywcy warunkową umową sprzedaży z podmiotem trzecim.

W toku przeprowadzonego audytu prawnego ustalono, że nieruchomość objęta umową warunkową pokryta jest śródlądową wodą stojącą, co uszło uwadze zarówno stron warunkowej umowy sprzedaży, jak i notariusza przeprowadzającego tę czynność. Powyższe, skutkowało  nieważnością umowy warunkowej wynikającą z pominięcia ustawowego prawa pierwokupu, przysługującego Skarbowi Państwa (Wodom Polskim) zgodnie z przepisami Prawa wodnego. Dysponując ww. argumentami zespół Kancelarii doprowadził do rozwiązania dotychczasowej warunkowej umowy sprzedaży z osobą trzecią, co otworzyło drogę do dalszych negocjacji z udziałem Klienta Kancelarii i sukcesu w nabyciu nieruchomości.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Nasze sprawy

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

2 kwietnia 2024
Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

Nasze sprawy

Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF

6 grudnia 2023
Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie