Nasze sprawy

2 kwietnia 2024

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

Zespół prawników z naszej Kancelarii reprezentował Klienta przed sądami obu instancji w sprawie przeciwko ING Commercial Finance Polska S.A. o zwrot prowizji windykacyjnej nienależnie pobranej na podstawie umowy faktoringu.

Osią sporu było zagadnienie, czy łącząca strony umowa, która w istocie stanowiła wzorzec umowy sporządzony przez faktora, przyznawała mu uprawnienie do obciążenia faktoranta (Klienta Kancelarii) wysokimi kosztami windykacji prowadzonej wobec podmiotu trzeciego zgłoszonego do faktoringu (kontrahenta Klienta).

W toku procesu Kancelaria argumentowała, że umowa – wbrew stanowisku faktora – nie upoważniała go do pobierania prowizji windykacyjnej w każdym przypadku skierowania sprawy do windykacji i to niezależnie od skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych. Kancelaria przekonywała również, że postanowienia umowy przyznające faktorowi uprawnienie do naliczania prowizji w przypadku wycofania wniosku windykacyjnego pozostają sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Co więcej, zapis umowny dotyczący prowizji windykacyjnej sformułowany był w taki sposób, że niemożliwym było ustalenie jaka kwota w rzeczywistości ma stanowić podstawę obliczenia wysokości tej prowizji.

 

W I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił stanowiska Kancelarii i oddalił powództwo w całości. Niemniej jednak na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię, w dniu 12 marca 2024 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził na rzecz Klienta całość dochodzonego roszczenia. Wydane rozstrzygnięcie jest prawomocne.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Nasze sprawy

Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF

6 grudnia 2023
Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF

Nasze sprawy

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocne zabezpieczenie w procesie na tle kredytu denominowanego w walucie CHF.

4 grudnia 2023
Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocne zabezpieczenie w procesie na tle kredytu denominowanego w walucie CHF.
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie