Nasze sprawy

13 sierpnia 2021

Kancelaria uzyskała korzystne postanowienie Sądu Rejonowego dla Klienta

W dniu 13 sierpnia 2021 roku Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystne postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, udzielające zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieprzysługiwania Zamawiającemu prawa do żądania wypłaty sumy gwarancyjnej z tytułu udzielonej mu gwarancji ubezpieczeniowej.

Udzielone przez Sąd zabezpieczenie ustanowiło zakaz korzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek.

Genezą złożenia wniosku do Sądu był fakt wystąpienia przez Zamawiającego (gminę) z wnioskiem do gwaranta (ubezpieczyciela) o wypłatę środków z ustanowionej na wniosek Klienta gwarancji należytego wykonania kontraktu. Pomimo faktu, że wystawiona gwarancja była gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie, działania Kancelarii doprowadziły do ustanowienia przez Sąd zakazu korzystania z tej gwarancji przez Zamawiającego, przed dokonaniem wypłaty przez ubezpieczyciela.

Obecnie między stronami toczy się spór, w którym Kancelaria wykazuje brak roszczenia Zamawiającego, które mogłoby stanowić podstawę żądania wypłaty z gwarancji

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Nasze sprawy

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocne zabezpieczenie w procesie na tle kredytu denominowanego w walucie CHF.

4 grudnia 2023
Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocne zabezpieczenie w procesie na tle kredytu denominowanego w walucie CHF.

Nasze sprawy

Poprowadzenie sprawy sprzedaży sieci aptek.

11 września 2023
Poprowadzenie sprawy sprzedaży sieci aptek.
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie