Nasze sprawy

27 czerwca 2022

Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego

W dniu 27 czerwca 2022 roku Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie utrzymujący w całości w mocy wyrok Sądu I instancji w przedmiocie zasądzenia na rzecz Klienta ceny za sprzedane towary (branża mleczarska). Źródłem sporu było stanowisko strony pozwanej o posiadaniu wzajemnej wierzytelności względem naszego Klienta, która to wierzytelność została potrącona z należną Sprzedawcy ceną (Klientowi Kancelarii).  W toku procesu, pełnomocnik z sukcesem przekonał Sądy obu instancji, że po pierwsze, w świetle brzmienia art. 203(1) k.p.c. podniesienie zarzutu potrącenia jest niedopuszczalne, po drugie, wierzytelność pozwanej nie istnieje, a tym samym brak było podstaw do jej potrącenia z wierzytelnością Klienta. Sądy podzieliły w całości argumentację Kancelarii, zasądzając na rzecz Klienta, całość dochodzonego roszczenia.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Nasze sprawy

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

2 kwietnia 2024
Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

Nasze sprawy

Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF

6 grudnia 2023
Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie