Nasze sprawy

3 marca 2022

Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w przedmiocie inwestycji drogowych.

W dniu 3 marca 2022 roku Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu utrzymujący w całości w mocy wyrok Sądu I instancji w przedmiocie zasądzenia od zamawiającego (podmiotu publicznego) na rzecz Klienta wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (inwestycje drogowe).

Źródłem sporu był fakt naliczenia przez zamawiającego  wysokich kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy o roboty budowlane, która to wierzytelność została potrącona następnie z wynagrodzenia Wykonawcy (Klienta Kancelarii).

W toku procesu, Sądy obu instancji skutecznie zostały przekonane przez pełnomocnika Kancelarii, iż pomimo faktycznego opóźnienia w realizacji inwestycji, nie było ono spowodowane zawinionym działaniem Klienta, a tym samym brak było podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji umowy i ich potrącenia z wynagrodzenia Klienta. Sądy podzieliły w całości argumentację Kancelarii, zasądzając na rzecz Klienta całość dochodzonego roszczenia.

Była to kolejna sprawa prowadzona przeciwko publicznemu zamawiającemu, w której zespół Kancelarii odzyskał na rzecz Klienta niezapłacone wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane wraz z odsetkami, pomimo wzajemnych roszczeń Zamawiającego.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Nasze sprawy

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocne zabezpieczenie w procesie na tle kredytu denominowanego w walucie CHF.

4 grudnia 2023
Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocne zabezpieczenie w procesie na tle kredytu denominowanego w walucie CHF.

Nasze sprawy

Poprowadzenie sprawy sprzedaży sieci aptek.

11 września 2023
Poprowadzenie sprawy sprzedaży sieci aptek.
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie