Nasze sprawy

8 grudnia 2022

Korzystne rozstrzygnięcie Sądu wieczystoksięgowego w skomplikowanej sprawie.

W grudniu 2022 r. Kancelaria uzyskała prawomocne, korzystne dla Klienta, rozstrzygnięcie Sądu wieczystoksięgowego we Wrocławiu. Istotą tej skomplikowanej i nietypowej sprawy było to, że dla jednej nieruchomości prowadzone były dwie odrębne księgi wieczyste. Dodatkowo, w jednej z ksiąg wieczystych Klient ujawniony był jako użytkownik wieczysty, a w drugiej, jako właściciel ujawniona była osoba trzecia.

W toku badania prawnego okazało się, że pierwotna księga wieczysta zaginęła w związku z powodzią we Wrocławiu w lipcu 1997 r. Księga ta nie została odnaleziona, wobec tego Sąd wieczystoksięgowy, na podstawie specjalnej ustawy, dokonał jej ponownego utworzenia w miejsce zaginionej, nadając jej nowy numer. W międzyczasie odnaleziona została pierwotna księga wieczysta, co oczywiste z innym numerem niż nowo utworzona. W 2003 r. weszły w życie przepisy ustawy szczególnej, regulujące migrację treści tradycyjnych ksiąg wieczystych do systemu informatycznego. Obie ww. księgi wieczyste zostały wówczas przeniesione do systemu informatycznego i taki stan utrzymywał się do końca 2022 r. Opisana niezgodność została zidentyfikowana przy okazji przygotowań Klienta do sprzedaży nieruchomości.

Po analizie sprawy wdrożono odpowiedni procedury zainicjowane stosownymi wnioskami wieczystoksięgowymi, które ostatecznie przekonały Sąd do zamknięcia pierwotnej (nieaktualnej już) księgi wieczystej oraz wykreślenia wpisanych ostrzeżeń w dziale III aktualnej księgi wieczystej o niezgodności stanu ujawnionego w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. W efekcie wybrana ścieżka postępowania pozwoliła uniknąć przeprowadzenia długotrwałego procesu sądowego oraz umożliwiła Klientowi bezpieczną sprzedaż nieruchomości.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Nasze sprawy

Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

2 kwietnia 2024
Kancelaria uzyskała dla Klienta prawomocny wyrok zasądzający zwrot nienależnie pobranej prowizji windykacyjnej

Nasze sprawy

Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF

6 grudnia 2023
Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. na tle kredytu denominowanego w walucie CHF
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie