Alerty prawne

7 lipca 2023

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego uchyla się przepisy:

1) art. 1b, zgodnie z którym przepisów UKUR nie stosuje się do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast,

  1. a) jeżeli w stosunku do tych nieruchomości została podjęta:

– uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, lub

– uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;

  1. b) zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2) art. 9a, tj. przepis regulujący procedurę ewentualnego nabycia przez KOWR własności nieruchomości rolnej zbytej w trybie art. 1b UKUR.

Ww. przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie