Alerty prawne

30 sierpnia 2023

Zmiany w KSH z dnia 16.08.2023

Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowane zostały m.in. dotychczasowe procedury połączenia i podziału spółek, w tym także procedury transgraniczne.

W ww. zakresie m.in. wprowadzono:

  • możliwość podziału spółki komandytowo-akcyjnej (dotychczas obejmowało to wyłącznie spółki kapitałowe),
  • możliwość utworzenia w wyniku podziału spółki komandytowo-akcyjnej (dotychczas mogły to być wyłącznie spółki kapitałowe),
  • możliwość połączenia spółek w ten sposób, że spółka komandytowo-akcyjna będzie spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną,
  • uproszczenia procedur połączeń w ramach grup kapitałowych; po nowelizacji połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej także w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach; w przypadku takiego połączenia zastosowanie mają także dalsze uproszczenia wskazane w KSH.

Nowelizacja wprowadziła również nowy typ podziału spółek. Po zmianach podział spółek może być dokonany:

  • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
  • przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
  • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
  • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

 

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie