Natalia Gralewska

Adwokat

Ekspert w dziedzinie prawa budowlanego, inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie komercjalizacji obiektów. Zajmuje się również doradztwem w dziedzinie prawa nieruchomości. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych.

Zapewnia klientom kompleksowe wsparcie prawne w zakresie zagadnień związanych z realizacją umów o roboty budowlane, również w sektorze zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.