Remigiusz Hełka

Adwokat

Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojmowanym prawem nieruchomości, w tym rolnych. Przeprowadza audyty prawne oraz badania due diligence nieruchomości, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Jako doradca uczestniczy w planowaniu i realizacji transakcji w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami.

Prowadzi również postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne związane z prawem nieruchomości, w tym z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego.

Posługuje się językiem angielskim.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2016 r.). Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.