Katarzyna Fischer de Fischering

Adwokat

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawnej obsłudze transakcji mających za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowane części, w prawie kapitałowym, w sprawach z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz w obsłudze alternatywnych spółek inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w postępowaniach i procesach sądowych na tle spraw w w/w zakresie .

Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z korporacyjną obsługą spółek handlowych i grup kapitałowych. Doradza przy zakładaniu, podziale, łączeniu, przekształceniu i likwidacji spółek, zakładaniu i likwidacji fundacji oraz stowarzyszeń. Świadczy usługi bieżącej obsługi korporacyjnej dla spółek handlowych oraz grup kapitałowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przez sądem rejestrowym. Doradza w zakresie planowania sukcesji pokoleniowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Posługuje się językiem angielskim.

Ukończyła wyższe studia prawa oraz wyższe studia administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2015 roku jest adwokatem w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.