Katarzyna Dumieńska-Trubiło

Radca prawny

Specjalizuje się w procesach sądowych cywilnych i gospodarczych, obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, w prawie administracyjnym oraz w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń w obszarze rynku finansowego i kapitałowego.

Doradza Klientom krajowym i zagranicznym w transakcjach transgranicznych, w szczególności nieruchomościowych.

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branży nieruchomościowej, spożywczej, handlowej, usługowej i rolnej. Reprezentuje klientów w skomplikowanych procesach sądowych, zarówno dotyczących obrotu gospodarczego, jak i prywatnego, w tym występuje w procesach przeciwko bankom dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.
Reprezentuje Klientów z branży rolniczej w postępowaniach dotyczących dotacji należących do kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Posługuje się językiem angielskim.

Jest absolwentką Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim (2010), absolwentką Studiów Podyplomowych Prawa Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim (2011), a także Podyplomowych  Studiów kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego – w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (2018). Radca prawny od 2014r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach prawniczych (ABL).