Alerty prawne

13 października 2022

Rozszerzenie kompetencji rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Od 13.10.2022 r. znacząco rozbudowane zostały kompetencje rad nadzorczych spółek kapitałowych przewidziane w przepisach ksh.

W wyniku nowelizacji rada nadzorcza w celu wykonania swoich obowiązków może m.in.:

1) badać wszystkie dokumenty spółki,

2) dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz

3) żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku,

4) zlecić na koszt spółki zbadanie określonej sprawy i majątku spółki.

 

Z nowymi zasadami wiąże się odpowiedzialność karna – grozi ona każdemu, kto wbrew obowiązkom nie przekazuje informacji, dokumentów, sprawozdań, lub wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Taka osoba podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności.

 

Na skutek nowelizacji zmianie uległy również zasady organizacji i odbywania posiedzeń rady nadzorczej, wzmocniona została także pozycja przewodniczącego rady nadzorczej.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie