Alerty prawne

30 października 2022

Prawo holdingowe. Nowelizacja KSH.

W październiku 2022 roku weszły w życie zmiany wprowadzone do kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 

Zmiany w głównej mierze dotyczą wprowadzenia regulacji dotyczących tzw. prawa holdingowego. Nowe przepisy będą miały praktyczne znaczenie w szczególności dla spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych. Regulują one m.in. wzajemne relacje pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej, zasady działania członków organów poszczególnych spółek w interesie grupy, a także – wynikające z uczestnictwa w grupie – dodatkowe uprawnienia organów tych spółek oraz ich wspólników. Nowe przepisy nie będą miały jednak charakteru obligatoryjnego, w związku z czym spółki będą mogły kontynuować funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach lub też podjąć decyzję o stosowaniu nowego prawa holdingowego. 

Poza zagadnieniami dotyczącymi prawa holdingowego ustawa nowelizująca wprowadziła kilka regulacji mających wymiar bardzo praktyczny i rozstrzygający występujące dotychczas spory doktrynalne. Doprecyzowano m.in. kwestię sposobu obliczania kadencji członków organów, uregulowano zagadnienia związane z podejmowaniem uchwał przez zarząd – od października 2022 roku posiedzenia zarządu będą musiały być protokołowane, wprowadzono obowiązek nie ujawniania przez członków organów tajemnic spółki także pod wygaśnięciu mandatu, a także doprecyzowano procedurę udostępniania wspólnikom dokumentów finansowych przed ich zatwierdzeniem.

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie