Wojciech Piechowicz

Aplikant radcowski

Zajmuje się prawem cywilnym, obsługą podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Uczestniczy w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Posługuje sie językiem angielskim.

Jest absolwentem  Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.