Michał Kotleszka

Prawnik

Posiada bogate doświadczenie w zakresie postepowań rejestrowych. Wspiera klientów w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym w szczególności w zakresie tworzenia, bieżącego funkcjonowania oraz ich reorganizacji.

Posługuje się także językiem angielskim.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.