Maciej Bochenek

Aplikant

Doradza zarówno podmiotom gospodarczym jak i osoby fizycznym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego.

Posługuje się językiem angielskim.

Jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.